​​​​​​Przejdź do treści głównej

Ostatnie inicjatywy

Wierzymy w istotne wspierania organizacji i kluczowych inicjatyw na całym świecie, które dostarczają zasobów do wspierania i promowania tworzenia treści, edukacji, możliwości zatrudnienia, rozwoju zawodowego i nie tylko.


Operator fiilmowy Michael Goya szkoli studentów na planie filmowym

Program Academy Gold

Jako partner założycielski programu Panavision oferuje praktyki, seminaria i inne niezbędne zasoby.

Aman Sahota, Sade Ndya, Julia Swain i Alissa Rooney biorą udział w Instagram Live

Made In Her Image

W ramach stałej współpracy Panavision z MIHI powstał program edukacyjny Catalyst Cohort.

Filmowiec Tery Wilson udziela wywiadu na planie swojego najnowszego projektu

Festiwal filmowy Denton Black

Oprócz wspierania festiwalu Panavision nawiązał współpracę z Instytutem DBFF w zakresie serii wideo Voice x Vision.

Autorzy zdjęć zasiadają w fotelach reżyserskich i biorą udział w panelu

Komitet ds. Wizji ASC

Wydarzenie „Framing the Future” zorganizowane przez Panavision i ASC Vision Committee stanowiło dzień edukacji i inspiracji.

Program „Nowy Filmowiec”

NFP oferuje dotacje na pakiety kamerowe i wykończeniowe usługi postprodukcyjne, a także programy edukacyjne dla grup studenckich i branżowych.

Filmowiec trzyma kamerę DXL2 skierowaną na kobietę w żółtym ubraniu stojącą na ulicy na tle panoramy miasta.
Dan Sasaki i Natasha Braier stoją przed tłumem studentów, aby zaprezentować demo

Zasoby edukacyjne

Panavision dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez szereg inicjatyw i treści edukacyjnych, takich jak artykuły, filmy wideo i seminaria na żywo na całym świecie.

Odkryj możliwości dla Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami